Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Gruzji

Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych Siostry M. Moniki

15.09.2012

„Stworzyłeś nas Boże bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze dopóki w Tobie nie spocznie”
(św. Augustyn)

Słowa św. Augustyna były myślą przewodnią homilii, którą wygłosił Ksiądz Arcybiskup Marek Solczyński – Nuncjusz Apostolski w Gruzji podczas Mszy św. dnia 15 września 2012 r. z okazji Jubileuszu 25-lecia ślubów zakonnych Siostry Przełożonej M. Moniki Machińskiej, która pracuje przy Caritasie w Tbilisi. Wszyscy uczestnicy Eucharystii modlili się o łaskę wytrwania w powołaniu dla Siostry M. Moniki, którą zgodnie z planem Opatrzności Bóg powołał do ściślejszego naśladowania Jezusa, aby szła wytrwale aż do końca drogą Bożej miłości, na którą z radością wstąpiła.

Nasze Zgromadzenie rozpoczęło posługę elżbietańską w Tbilisi w 2005 r. w Nuncjaturze Apostolskiej, gdzie Siostry zajmują się prowadzeniem domu oraz pracą w biurze. Widząc potrzeby tamtejszej społeczności, na zaproszenie Księdza Biskupa Giuseppe Pasotto w 2006 r. udały się do Tbilisi kolejne nasze Siostry, które podjęły pracę przy tamtejszym Caritasie. Siostry starają się świadczyć o Chrystusie poprzez charytatywno-apostolską posługę spełnianą za wzorem św. Elżbiety i naszych Matek Założycielek w duchu miłości miłosiernej wśród najbardziej potrzebujących. Siostry z tej Wspólnoty pracują w Domu Dziecka „Sakli”, w stołówce oraz w świetlicy dla ludzi starszych i ubogich, a także idą z pomocą ambulatoryjną do chorych przebywających w domach. W miarę możliwości, Siostry dzielą się z ludźmi potrzebującymi tym co posiadają, udzielając im pomocy materialnej, ale także duchowego wsparcia. Mogą to czynić oczywiście dzięki Dobrodziejom, którzy dają na ten cel środki pieniężne i różne dary materialne. Siostry są bardzo wdzięczne za każdy gest dobroci, za wrażliwość wyrażającą się nie tylko w modlitwie, ale także w pomocy materialnej, bo w ten sposób mogą udzielić koniecznej pomocy najbardziej potrzebującym, przynieść im ulgę w cierpieniu i sprawić chociaż trochę radości.

W dniach od 11 do 18 września 2012 r. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli w odwiedzinach naszych Sióstr posługujących w Gruzji. Dzięki temu mogłam bliżej zapoznać się z rzeczywistością w jakiej żyją Siostry i zobaczyć ich posługę spełnianą z wielkim poświęceniem. Wiemy, że do wypełniania woli Bożej konieczne są nie tylko środki materialne i nasze pragnienia, ale przede wszystkim konieczna jest nam Boża pomoc, dlatego każdy dzień rozpoczynamy Eucharystią. „Karmić się Chrystusem – oto właściwa droga, by nie pozostać obojętnym na potrzeby braci, lecz wchodzić w tę samą logikę miłości i daru ofiary Krzyża. Kto potrafi uklęknąć przed Eucharystią, kto przyjmuje Ciało Pańskie, nie może w życiu codziennym pozostać obojętnym na niesprawiedliwość, jakiej doświadcza człowiek. Taki potrafi pochylić się nad potrzebującymi, potrafi przełamać się chlebem z głodnymi, dzielić wodę ze spragnionymi, przyodziać nagiego, odwiedzić chorego i w więzieniu. W każdym człowieku będzie umiał zobaczyć tego samego Pana, który nie cofnął się przed ofiarowaniem całego siebie za nas i za nasze zbawienie.”(Benedykt XVI).

Dziękując Panu Bogu za to piękne doświadczenie jakiego doznałam przebywając wśród Sióstr posługujących w Gruzji, modlę się i polecam wszystkim Siostrom oraz tym, którzy są wrażliwi na potrzeby innych, aby wspierali modlitwą nasze Siostry. Niech Pan Bóg błogosławił im każdego dnia w różnego rodzaju pracy spełnianej na Jego chwałę i dla pożytku bliźnich.

Siostra M. Anna Barełkowska

Zobacz załączone zdjęcia

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »