Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Gruzji

Centrum Harmonia

W marcu 2006 r. przybyła do Tibilisi druga Wspólnota Sióstr, aby podjąć posługę w projektach Caritasu wśród najbardziej potrzebujących. Gruzja jest niewielkim krajem (czterokrotnie mniejszym od Polski). Jest położona na pograniczu Europy i Azji. Już w IV wieku przyjęła chrześcijaństwo, za sprawą apostołki św. Nino. Obecnie głównym wyznaniem religijnym w Gruzji jest prawosławie. Kościół Katolicki stanowi 1% w tym obrządek łaciński, ormiański i asyryjski.

Pierwsze słowa, które skierował do nas Sióstr ówczesny Nuncjusz Apostolski Ksiądz Arcybiskup Claudio Gugerotti zachęcały nas, abyśmy dawały takie świadectwo o Bożej miłości, aby prawosławni i katolicy stawali się lepszymi ludźmi, bardziej wierzącymi. Z takim przesłaniem rozpoczęłyśmy posługę w Caritasie wśród najbardziej potrzebujących niosąc pomoc chorym, sierotom oraz biednym zarówno materialnie, jak i duchowo. Pierwszym Dyrektorem Caritasu w Tbilisi był Ks. Witold Szulczyński.

Siostra M. Monika zawierzyła swoją posługę Bożej Opatrzności. Dziś po latach mówi: „Chwała Panu za cud Wspólnoty, za bliźnich, których Pan Bóg powierzył Jej opiece”: za ludzi starszych, samotnych, biednych w domu dziennego pobytu ,,Harmonia”, gdzie posługuje.

Idź do góry
Translate »