Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Gruzji

Historia misji

Pierwsze, trzy siostry elżbietanki przybyły do Gruzji, do posługi w Nuncjaturze Apostolskiej w Gruzji w październiku 2005 roku na zaproszenie Ks. Arcybiskupa Claudio Gugerotti. Siostry w Nuncjaturze spełniały swą posługę do 2015 roku. Ówczesny ekonom Nuncjatury Apostolskiej a zarazem Dyrektor Caritas Gruzja, Ks. Witold Szulczynski, salezjanin poprosił Matkę Generalna o siostry, do posługi w Caritas. Kolejne trzy siostry przybyły do posługi w Caritas w marcu 2006 roku. Siostry rozpoczęły swą posługę w trzech różnych projektach Caritas. S. M. Dawida Olewicz (prowincja nyska), pielęgniarka w opiece nad chorymi leżącymi w domach. S.M. Monika Machińska, pielęgniarka (prowincja poznańska) w centrum dziennego pobytu ,,Harmonia” dla ludzi starszych. Siostra M. Bernarda Bałtrukowicz, (prowincja toruńska) pedagog, do posługi wśród dzieci z ulicy, w domu dziecka ,,Sahli”. Tę posługę sprawowała do reorganizacji domów dziecka do roku 2012. 0d 2012 roku współpracuje z wolontariuszami w akcjach ,,zimowa zupa dla bezdomnych”, w punkcie wydawania odzieży i sortowania zbieranej w Gruzji odzieży.

Oprócz naszej posługi w Caritas, dzięki finansowej pomocy naszych Przyjaciół możemy pomagać najbiedniejszym z biednych. Przygotowujemy w naszym domu posiłki (wielu z podopiecznych nie ma możliwości ugotowania posiłku). Otaczamy opieka dzieci, które opuściły dom dziecka a pragną się kształcić. Zapewniamy im mieszkanie i dalsza naukę, do ukończenia studiów. Przygotowujemy do samodzielnego życia. Obecnie w czasie pandemii koronawirusa, rozwozimy produkty żywnościowe, środki higieniczne dla osób samotnych. Chorym, leżącym przygotowujemy posiłki w domu.

Idź do góry
Translate »