Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Gruzji

Duchowość

Przekazany przez Boga naszemu Zgromadzeniu charyzmat staramy się urzeczywistniać w podejmowanym dla Kościoła i ludzi posłannictwie. Wewnętrzne usposobienie, w jakim to posłannictwo jest przeżywane i pełnione, stanowi duchowość naszego Zgromadzenia.

Charyzmat – jako udzielony przez Boga naszej wspólnocie zakonnej dar – pozostaje niezmienny. Natomiast duchowość może ulegać zmianom. Dzieje się tak pod wpływem działania Ducha Świętego, wskutek zachodzących w Kościele i Zgromadzeniu przemian i z potrzeby dostosowywania się do wymagań danego czasu. Nowe sytuacje wymagają nowych duchowych postaw i praktyk.

Duchowość naszego Zgromadzenia przejawia się w tym, kim jesteśmy we WSPÓLNOCIE DUCHOWEJ oraz w naszym DZIAŁANIU APOSTOLSKIM.

Zasadniczy kształt naszej duchowości nadała Matka Klara Wolff. Jej otwarcie się na wezwanie Boże, przyjęcie i wierność otrzymanemu darowi łaski, jej wrażliwość na współcześnie panującą biedę, pragnienie udzielania pomocy, tam gdzie była ona najbardziej konieczna, tworzyły fundament dla rozwijającej się zasadniczej postawy duchowej. Postawa ta kształtowana była przez charyzmat, zamiary i cele naszych pierwszych Sióstr, przez ich pobożność, jak również poprzez wniesione do wspólnoty dary, zdolności duchowe i intelektualne.

Matka Klara – jako członkini Trzeciego Zakonu św. Franciszka – przyczyniła się wyraźnie do wniesienia akcentów franciszkańskich do duchowości naszego Zgromadzenia. Pierwsze Statuty z 1844 r. oraz porządek dnia dobitnie wskazują na jej życie prowadzone w surowości, pokucie, umartwieniu i prostocie. Położenie szczególnego akcentu na pielęgnację „cierpiących członków Chrystusa”, na bezpłatne pielęgnowanie chorych bez różnicy stanu i wyznania – to cechy duchowości franciszkańskiej. Przy późniejszym wyborze św. Elżbiety na Patronkę wspólnoty, mogła też odgrywać rolę jej przynależność do Trzeciego Zakonu św. Franciszka.

Nasze Założycielki – kierując się wewnętrznymi odczuciami i dążeniami – określiły nasze duchowe ukierunkowanie, które posiada dwa zasadnicze aspekty:

  • KULT NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO
  • KULT MATKI BOŻEJ
Idź do góry
Translate »