Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Gruzji

Caritas

 

Każda z nas posługujących w Tbilisi odpowiedzialna jest za pewien zakres posługi charytatywno-apostolskiej w Caritasie. Siostra M. Monika wraz z innymi pracownikami Caritasu przygotowuje każdego dnia obiad dla ponad 300 osób biednych i ubogich, a w godzinach popołudniowych pracuje w Klubie Seniora “Harmonia”. Spotykają się tam starsze osoby, aby wspólnie pośpiewać, porozmawiać, zająć się robótkami ręcznymi. Ponadto istnieje możliwość spędzenia czasu przy różnych grach, muzyce i wspólnym świętowaniu. Organizowane są również wykłady i kursy edukacyjne dla dorosłych. Starsze osoby mają do dyspozycji pomieszczenia, gdzie przebywając wspólnie mogą podzielić się z innymi swoimi troskami i problemami. W Klubie Seniora mogą oni doświadczyć, że są kochani, zauważani, że ich cierpienie nie jest innym obojętne.

 

Siostra M. Dawida niesie z ogromnym poświęceniem pomoc chorym w ramach stacji Caritasu tak, jak to czyniły nasze Matki. Odwiedza chorych w ich domach, pielęgnując ich i udzielając im niezbędnej pomocy. Jednego dnia mogłyśmy towarzyszyć Siostrze M. Dawidzie w jej posłudze. Miałyśmy tym samym okazję, by odwiedzić chorych, ale też zetknąć się z ogromną biedą mieszkańców, zobaczyć ich trudne warunki mieszkaniowe. Odwiedziłyśmy m.in. starszą kobietę, która od lat jest obłożnie chora, nie może mówić i kontaktować się z otoczeniem. Tego dnia zastałyśmy ją w mieszkaniu z krwawiącymi ranami. Siostra M. Dawida opatrzyła rany na tyle, na ile było to możliwe i starała się jej pomóc.

Siostra Przełożona M. Bernarda odpowiedzialna jest w Caritasie za odzież dla potrzebujących, która wydawana jest dwa razy w tygodniu (ubrania, buty i inne rzeczy). Sektor ten jest dobrze zorganizowany. Siostra Przełożona M. Bernarda najpierw z pomocą wolontariuszy i młodzieży odwiedza zgłoszonych potrzebujących w ich domach, aby zobaczyć jaka pomoc jest im najbardziej konieczna. Konkretne wsparcie i dary zostają rozprowadzane według pewnego systemu, w zależności od potrzeb. W miesiącach zimowych Siostra Przełożona M. Bernarda wraz z wolontariuszami przygotowuje i rozdaje posiłki dla bezdomnych i potrzebujących na Dworcu Głównym w Tbilisi.

Idź do góry
Translate »