Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Gruzji

Zapraszamy Cię do napisania swoich intencji.

Możesz powierzyć nam swoją intencję, za siebie samego, za rodzinę i za innych. Napisz nam o tym, a my Siostry Elżbietanki będziemy prosić Najświętsze Serca Pana Jezusa o potrzebne dary duchowe i materialne.


Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Przyjmij nasze modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą krzyża obecną w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i Jego Matką – Maryją, przez Jej pośrednictwo, prosimy Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. W intencji naszego Zgromadzenia, Matki Generalnej, Siostry Prowincjalnej i każdej poszczególnej Siostry, abyśmy świadectwem swojego życia przyczyniały się do budzenia nowych powołań. Udziel nam, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego wypełniania w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla nas przez Ojca. Przemień nas i uczyń apostołkami Twego Serca, byśmy świadczyły w Duchu i prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

Idź do góry
Translate »